Έκδοση οικοδομικών αδειών

Η εταιρεία "ΛΙΤΟΣ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"  αναλαμβάνει την έκδοση ενημέρωση και αναθεώρηση αδειών δόμησης κάθε είδους νέας οικοδομικής κατασκευής ή προσθήκης.
 
Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας πλήρως ενημερωμένο σε θέματα Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) δίνει έξυπνες λύσεις που συνδυάζουν καλαισθησία και λειτουργικότητα στους ενδιαφερόμενους πελάτες για να καλύψει τις ανάγκες τους.
 
Εκτός από την άδεια δόμησης που αφορά νέες κατασκευές ή προσθήκες υπάρχει και η έγγραφη ενημέρωση εργασιών που καλύπτει μικρότερες εργασίες επισκευής καθώς και η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας για μία δωρεάν ενημέρωση όσον αφορά το είδος της άδειας που χρειάζεστε για τις εργασίες που θέλετε να κάνετε και το κόστος αυτής.