αδειες-λειτουργιας-καταστηματων

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

αδειες-λειτουργιας-καταστηματων

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την έκδοση βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης, την μελέτη και την έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας και γενικά όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης που θέλετε να ιδρύσετε.

Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής:

● Προέλεγχος καταλληλότητας του υποψήφιου χώρου σας ανάλογα με τη δραστηριότητα που επιθυμείτε να ιδρύσετε και την κείμενη νομοθεσία
● Σύνταξη των απαραίτητων μελετών και σχεδίων
● Αλλαγή χρήσης στην πολεοδομία αν απαιτείται
●Έκδοση - ανανέωση πιστοποιητικού πυροπροστασίας
● Κατάθεση πλήρους φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες