Ανακαινίσεις - Προσθήκες - Επισκευές - Συντηρήσεις

Η εταιρεία "ΛΙΤΟΣ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"  αναλαμβάνει τη δημιουργία προσθήκης σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές καθώς και συντηρήσεις, επισκευές και ανακαινίσεις  παλαιών κτιρίων. Στις εργασίες αυτές δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντοχή του φέροντα οργανισμού της υπάρχουσας κατασκευής που προκύπτει από την εκτίμηση του υπεύθυνου μηχανικού και τις απαραίτητες σε κάθε περίπτωση μελέτες καθώς και στην επιλογή των κατάλληλων τεχνικών μεθόδων που θα δώσουν την καλύτερη δυνατή λύση στην ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης

Ανακαινίσεις

Προσθήκες

Επισκευές

Συντηρήσεις

Αναλαμβάνουμε ανακαινίσεις συντηρήσεις, επισκευές παλαιών κτιρίων και τη δημιουργία προσθήκης σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές.
 
Στις εργασίες αυτές δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντοχή του φέροντα οργανισμού της υπάρχουσας κατασκευής που προκύπτει από την εκτίμηση του υπεύθυνου επιβλέποντος μηχανικού και τις απαραίτητες σε κάθε περίπτωση μελέτες καθώς και στην επιλογή των κατάλληλων τεχνικών μεθόδων που θα δώσουν την καλύτερη δυνατή λύση στην ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης.
 
Για την ανανέωση και ανακαίνιση των κατοικιών  συνδυάζουμε την άριστη τεχνογνωσία μας με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του πελάτη και δίνουμε το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης..