Εκπόνηση Μελετών

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Εκπόνηση Μελετών

Το άρτια καταρτισμένο και με πολύχρονη εμπειρία επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας ΛΙΤΟΣ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ σε συνδυασμό με τη χρήση καινούριων και συνεχώς ενημερωμένων λογισμικών μελετών και σχεδίασης, μας επιτρέπουν να αναλαμβάνουμε και να διεκπεραιώνουμε κάθε είδους μελέτες, όπως:

● Αρχιτεκτονικές Μελέτες
● Στατικές Μελέτες νέων κατασκευών σκυροδέματος και μεταλλικών κατασκευών,  προσθηκών κατ΄επέκταση ή καθ΄ύψος σε ήδη υπάρχον κτίριο και ενισχύσεων υπάρχοντος φέροντα οργανισμού.
● Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου-ΚΕΝΑΚ
● Μηχανολογικές Μελέτες και Μελέτη Θέρμανσης και Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης που είναι απαραίτητη και για την έκδοση κοινοχρήστων πολυκατοικίας
● Τοπογραφικές Μελέτες και Αποτυπώσεις
● Μελέτες εγκατάστασης φυσικού αερίου