Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρίας ΛΙΤΟΣ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ περιλαμβάνει πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές που είναι καταχωρημένοι στο ειδικό μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Έτσι η εταιρεία μας μπορεί να προβεί σε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων και στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ( ΠΕΑ ).

Το ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί στο ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Πλέον η έκδοση του Πιστοποιητικού είναι απαραίτητη για σχεδόν όλες τις μεταβιβάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων.
Μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα του γραφείου ή να μας στείλετε τα στοιχεία σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για μία άμεση και δωρεάν ενημέρωση για τη διαδικασία και το κόστος της Ενεργειακής Επιθεώρησης  για τη δική σας ιδιοκτησία.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εύρεση και τη συλλογή εντύπων και αρχείων από πολεοδομικές υπηρεσίες που ενδεχομένως θα χρειαστούν για την Ενεργειακή Επιθεώρηση.