Εξοικονόμηση κατ΄οίκον

Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.
 
Μέσα από τη χρήση του προγράμματος αναβαθμίζεται ενεργειακά η κάθε ιδιοκτησία και ελαχιστοποιούνται τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη άμεσα.
 
Οι εργασίες που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του προγράμματος είναι η αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων, η τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης στις όψεις, στο δώμα και στην πυλωτή του κτιρίου ή της οριζόντιας ιδιοκτησίας, η τοποθέτηση ηλιακού συλλέκτη, η αλλαγή ή τοποθέτηση συστήματος και αυτοματισμών θέρμανσης και η αλλαγή ή τοποθέτηση σκιάστρων (τέντες).
 
Επίσης στα πλαίσια του προγράμματος εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο χρηματοδοτείται 100%, συνοδεύει την ιδιοκτησία για 10 χρόνια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μίσθωση ή την αγοραπωλησία του ακινήτου αφού πλέον η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη και μίσθωση ακινήτου είναι υποχρεωτική.
 
Η εταιρία μας αναλαμβάνει για εσάς τη διεκπεραίωση του προγράμματος από την αρχική φάση (συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, συμπλήρωση κατάλληλων εντύπων και κατάθεση αίτησης και φακέλου υπαγωγής στο πρόγραμμα) μέχρι την υλοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος (προμήθεια απαραίτητων υλικών και κατασκευή των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης από το τεχνικό προσωπικό της εταιρίας) προτείνοντάς σας τις βέλτιστες δυνατές λύσεις για να καρπωθείτε τη μεγαλύτερη δυνατή επιχορήγηση.