Κατασκευή ιδιόκτητων κατοικιών

Στα οικοδομικά έργα που κατασκευάζει η εταιρεία "ΛΙΤΟΣ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ"  δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της ποιότητας, την οποία διασφαλίζουμε μέσα από ένα σύνολο διαδικασιών και ελέγχων που τηρούμε, ώστε να επιτυγχάνεται το υψηλό επίπεδο προδιαγραφών και η ικανοποίηση του πελάτη.
 
Μεγάλη σημασία δίνεται στις τεχνολογίες εφαρμογής και στις λεπτομέρειες της κατασκευής, που αποτελούν τη βασική φιλοσοφία μας στο οικοδομικό έργο. Το καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας και τα υλικά που επιλέγουμε ταυτίζονται με τις αρχές διασφάλισης ποιότητας στην κατασκευή που θέτει η εταιρεία μας.

Προσπαθούμε και έχουμε καταφέρει να συνδυάσουμε την υψηλή αισθητική  με τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτουμε, διατηρώντας το κόστος της κατασκευής σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις υπηρεσίες και την ποιότητα που παρέχονται.


Μία από τις βασικές αρχές μας είναι η παράδοση του έργου μέσα στα χρονικά όρια του συμβολαίου χωρίς ετεροχρονισμένες εκκρεμότητες που θα υποβαθμίσουν την ποιότητα και τηρώντας πάντα το υψηλό επίπεδο προδιαγραφών.