Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών

Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών

Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών

Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών είναι η διαδικασία νομιμοποίησης όπου μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου μόνο, αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση, δηλαδή ρύθμιση από την κατεδάφιση,  για αυθαίρετες κατασκευές, αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που μπορεί να ενταχθεί στο νέο νόμο Αντιμετώπισης της Αυθαίρετης Δόμησης Ν.4178/2013.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει να σας ενημερώσει για τις αυθαίρετες κατασκευές που τυχόν υπάρχουν στο ακίνητο σας και να αναλάβει όλη τη διαδικασία της τακτοποίησης.

Μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα του γραφείου ή να μας στείλετε τα στοιχεία σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για μία άμεση και δωρεάν εκτίμηση του προστίμου και για τις πιθανές επιλογές δήλωσης του αυθαιρέτου έτσι ώστε να γίνει σωστή εφαρμογή του Νόμου των αυθαιρέτων στη δική σας ιδιοκτησία.