τοπογραφικά

Τοπογραφικά - Αποτυπώσεις

τοπογραφικα-αποτυπωσεις

Με  τα δικά μας μηχανήματα τοπογραφίας και σε συνδυασμό με την εμπειρία μας στην εφαρμογή τοπογραφίας στο πεδίο

1. Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων με τη χρήση του Κρατικού Τριγωνομετρικού Δικτύου (ΕΓΣΑ ’87) με πλήρη τοποθέτηση των υπαρχόντων κτισμάτων και υψομέτρων.

2. Χαράξεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων και τοποθέτηση θέσης κτιρίου και υψομέτρων στην φάση εκσκαφής στην περίπτωση κατασκευής νέου κτίσματος.

3. Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων και ενημέρωσή σας για τυχόν οφειλές του οικοπέδου σε γη και χρήμα.

4. Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες.

5. Αναζήτηση πινάκων απαλλοτριώσεων, πινάκων εφαρμογής από πράξεις εφαρμογής και τοπογραφικών διαγραμμάτων που τους συνοδεύουν.

6. Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών και αξόνων οδών.