Δημιουργία εσωτερικής σκάλας σε διόροφη μονοκατοικία στην Άνω Πόλη