Ανακαίνιση διαμερίσματος στην οδό Θαλείας στο κέντρο Θεσσαλονίκης