Ανακαίνιση διαμερίσματος στην οδό Ιερέος Ορφανίδη

ΔΩΜΑ

ΔΑΠΕΔΑ (ΠΡΙΝ)

ΔΑΠΕΔΑ (ΜΕΤΑ)

ΚΟΥΖΙΝΑ (ΠΡΙΝ)

ΚΟΥΖΙΝΑ (ΜΕΤΑ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΚΕΛΥΦΟΣ (ΠΡΙΝ)

ΚΕΛΥΦΟΣ (ΜΕΤΑ)

Δείτε υπόλοιπες εργασίες για αυτό το έργο