Δίκτυο αερίου σε διαμέρισμα στην οδό Στρατή Τσίρκα στα Μετέωρα