Εγκατάσταση δικτύου αερίου σε διαμέρισμα στην οδό Νικολάου Παρασκευά στις Συκιές