Τοποθέτηση δικτύου αερίου σε διαμέρισμα στην οδό Πετροπουλακηδών στο κέντρο Θεσσαλονίκης