Τοποθέτηση δικτύου φυσικού αερίου σε διαμέρισμα στην οδό Στρατή Τσίρκα στην Πολίχνη