Αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων κατοικίας στην οδό Πάρη στην Πολίχνη