Αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων σε κατοικία στην οδό Παπανικολή στις Συκιές