Αλλαγή κουφωμάτων σε κεντρικό κλιμακοστάσιο οικοδομής