Αντικατάσταση κουφωμάτων σε διαμέρισμα στην οδό Κων.Καραμανλη