Αποκατάσταση δώματος στην οδό Επισκόπου Αμβροσίου στο Κέντρο