Εφαρμογή συστήματος θερμοπρόσοψης σε κτίριο στην οδό Χειμάρρας στην Πυλαία