Τοποθέτηση θερμοπρόσοψης σε κτίριο στην οδό Αγαθουπόλεως στις 40 Εκκλησιές