Συγκρότημα 3 Διόροφων οικοδομών στην Πολίχνη

ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΜΠΕΤΑ

ΤΟΥΒΛΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΟΒΑΔΕΣ

ΔΑΠΕΔΑ ΚΤΗΡΙΟ 1-2

ΔΩΜΑ ΚΤΗΡΙΟ 1-2

ΔΩΜΑ ΚΤΗΡΙΟ 3

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΟΨΕΙΣ