Ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματος στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη στον Άγιο Παύλο