Ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματος στην οδό Κων.Καραμανλή