Ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματος στην οδό Επισκόπου Αμβροσίου στο Κέντρο