Ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματος στην οδό Ιερέος Ορφανίδη

ΔΩΜΑ

ΚΕΛΥΦΟΣ (ΠΡΙΝ)

ΚΕΛΥΦΟΣ (ΜΕΤΑ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΚΟΥΖΙΝΑ (ΠΡΙΝ)

ΚΟΥΖΙΝΑ (ΜΕΤΑ)

ΔΑΠΕΔΑ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΠΡΙΝ)

ΔΑΠΕΔΑ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ (ΠΡΙΝ)