Διόροφη Μονοκατοικία με Υπόγειο

ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ

ΕΚΣΚΑΦΗ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΜΠΕΤΑ

ΤΟΥΒΛΑ

ΣΟΒΑΔΕΣ

ΔΑΠΕΔΑ

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ

ΣΤΕΓΗ

ΟΨΕΙΣ