Αποκατάσταση δώματος σε διαμέρισμα τελευταίου ορόφου