Διοροφη μονοκατοικία στα Νέα Σύλλατα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ