Προσθήκη ανελκυστήρα σε μονοκατοικία στην Άνω Πόλη